Lunds Kammarmusiksällskap presenterar det 75:e spelåret 2018-2019

Alla spelaftnar äger rum på Magle Konserthus, Magle Stora Kyrkogata 4, Lund och startar kl 19:00, om inte annat anges nedan.

Kommande program - Generaprogram för säsongen


Nästkommande spelafton:

Måndag 6 maj 2019

Tobias van der Pals, cello

J. S. Bach:
Svit nr 1 G-dur BWV 1007
Svit nr 2 d-moll BWV 1008
Svit nr 3 C-dur BWV 1009
Svit nr 4 Ess-dur BWV 1010
Svit nr 5 c-moll BWV 1011
Svit nr 6 D-dur BWV 1012

Hemsida - Facebook - YouTube


Föregående spelafton:

Måndag 8 april 2019

Zeuthen Schneider & Khamis
Elisabeth Zeuthen Schneider, violin & Gamal Khamis, piano

Clara Schumann: 3 Romanser för piano och violin op 22
Robert Schumann: Violinsonat nr 2 d-moll op 121
Ludwig van Beethoven: Violinsonat nr 10 G-dur op 96

Hemsida EZS - Hemsida GK - YouTube EZS - YouTube GK


Tidigare program hittar Du här.

Lunds Kammarmusiksällskap bildades 1944 och anordnar ca 10 spelaftnar årligen.
Klicka på någon av länkarna till vänster för mer information.

Sällskapets verksamhet är möjlig genom bidrag från Kultur och Fritid Lund, Musik i Syd, Statens kulturråd, samt från en trogen och intresserad medlemsskara på drygt 200 personer.

Besök oss på Facebook