Sällskapets styrelse har följande sammansättning:

Bengt Edlund, ordförande
Yngve Bernhardsson, vice ordförande
Johan Zander, kassaförvaltare
Helen Bergström, sekreterare
Monica van der Pals
Lotty Larson
Magnus Pettersson Roos

Sällskapets revisorer är:

Olof Nordberg
Svante Berglund
suppl. Rolf Lindroth