Sällskapets styrelse har följande sammansättning:

Bengt Edlund, ordförande
Yngve Bernhardsson, vice ordförande
Johan Zander, kassaförvaltare
Helen Bergström, sekreterare
Kerstin Hugosson
Monica van der Pals
Lotty Larson
Bengt Nilsson

Sällskapets revisorer är:

Olof Nordberg
Leif-Åke Svensson
Suppleant Svante Berglund